Kurumsal

Crea halı; 70 kişilik nitelikli personeli ile yurt içinde aktif yedi yüz bayi ağı sürekli geliştirdiği ürün grubu ve projeleri ile başta müşterilerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımızın arzu ve taleplerini karşılarken daima "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" prensibini iş süreçlerine yerleştirmiştir ve sürdürülebilir büyümeyi hedef edinmiştir. 2008 yılından bu yana benimsediğimiz müşteri odaklı yaklaşım ile tüm departmanlarımızın temellerini bu yapı üzerine kurarak dikey bir hiyerarşik sistemde ilerlemek yerine yatay olarak büyümeyi gerçekleştirdik ve şirketimizin organizasyon yapısının odağını 11 yıldır olduğu gibi MÜŞTERİLERİMİZ oluşturmaktadır. Diğer tüm birimleri ile müşterimize hizmet götürmeyi ilke edinen Crea Halı, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile sağlıklı ilişkiler kurarak sektördeki bu vizyonunu sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Büyüme ve değişim süreci bizim iş modelimizin en önemli temel unsurunu oluşturmuştur. “Sürdürülebilir Büyüme” ilkesi kalite, güven, istikrar prensibi ile beraber bugün öne çıkan değerlerimizin başında gelmektedir.

Kurumsallaşmayı uzun yolculuğumuzun amacı değil, aracı olarak gören şirketimiz; günümüzün teknolojik gelişimlerini kullanarak mevcut rekabetçi gücümüzü kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef ve vizyonla, lojistik iş ortaklarımızla ve bilgi işlem altyapılarımıza yaptığımız önemli yatırımlar ile müşterilerimizin tüm beklentilerine yine teknolojik altyapımızın katkılarıyla, olabildiğince kısa sürede cevap vermek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Crea Halı olarak, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan bir şirket kültürü oluşturmuş olup, inovasyon ve şirket içi girişimciliği ön plana çıkartarak yeni fikirleri ve projeleri kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi tüm iş ortaklarımız ve bayilerimiz ile paylaşmaktayız.

#page-header { display: block; }

 

Bayi Girişi